Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων (Κυριακή 22 Μαΐου 2022)


Η τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων που διοργανώνει η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για τους απόφοιτους:

  • του Δ.Π.Μ.Σ. «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» (από 01/09/2018 έως και 31/08/2020)

θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή την Κυριακή 22 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 στο Αμφιθέατρο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΡΙΕΛΛΗΣ» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Πανεπιστημιούπολη).

Όσοι από τους ανωτέρω επιθυμούν να λάβουν μέρος στη τελετή θα πρέπει μέχρι 15/5/2022 να στείλουν με e-mail Δήλωση-Επιβεβαίωση συμμετοχής


Επισημάνσεις:

  • Κάθε απόφοιτος μπορεί να συνοδεύεται κατ΄ ανώτατο όριο από δύο (2) άτομα, τα ονόματα των οποίων θα αναγραφούν στην Δήλωση-Επιβεβαίωση συμμετοχής στην τελετή απονομής. Η είσοδος θα επιτραπεί μόνο στους αποφοίτους προς απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος και στα άτομα που έχουν δηλωθεί ως προσκεκλημένοι.
  • Οι συμμετέχοντες στην τελετή οφείλουν να προσέλθουν πριν την έναρξη της τελετής για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ταυτοποίησης (ΩΡΑ προσέλευσης 13:30 -14:15). Η είσοδος στο Αμφιθέατρο θα είναι σταδιακή, με τον συντονισμό της ροής από το προσωπικό.
  • Στην τελετή απονομής θα υπάρχει περιορισμένη επαγγελματική φωτογραφική κάλυψη.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής απαγορεύονται αυστηρά εντός του Αμφιθεάτρου και του κτιρίου (Αίθριο) οι κόρνες αερίου ή χειροκίνητες, η ρίψη κομφετί και γενικά η χρήση κάθε αντικειμένου, που είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των παρισταμένων (κίνδυνος πυρκαγιάς, βραχυκυκλώματος κλπ.), προκαλεί ενόχληση, και γενικά παρεμποδίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της Τελετής Απονομής και αντίκειται στην οφειλόμενη ακαδημαϊκή ευπρέπεια.

Έντυπα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δήλωση-Επιβεβαίωση συμμετοχής αποφοίτων