Εξαήμερο εντατικής φοίτησης (Δια ζώσης διδασκαλία)


Αγαπητοί-ές φοιτητές-ριες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 10:45.

Την Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή και Σάββατο τα μαθήματα θα είναι 9:00-20:00 με  διάλειμμα στις 14:00-15:00.

Την Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, τα μαθήματα θα τελειώσουν στις 18:15.