Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων


Η Τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων για τους απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα πραγματοποιηθεί

 

την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00

στο Αμφιθέατρο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΡΙΕΛΛΗΣ»

του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής

 

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή απονομής διπλωμάτων αφορά στους απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις φοίτησής τους ως ακολούθως:

 

  1. Απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» έως και 31/08/2023
  2. Απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» έως και 31/08/2023
  3. Απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» έως και 31/08/2023
  4. Απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές & Ασκούμενους» έως και 31/08/2023
  5. Απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική» έως και 31/08/2023

 

Οι συμμετέχοντες στην τελετή οφείλουν να προσέλθουν πριν την έναρξη της τελετής

(ΩΡΑ προσέλευσης : 13:00 -13:30)

 

Όσοι από τους ανωτέρω επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή απονομής διπλωμάτων θα πρέπει μέχρι 26/5/2024 να στείλουν με e-mail την αντίστοιχη Δήλωση-Επιβεβαίωση συμμετοχής :

 

  1. Δήλωση – Επιβεβαίωση συμμετοχής Δ.Π.Μ.Σ. «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής»
  2. Δήλωση – Επιβεβαίωση συμμετοχής Δ.Π.Μ.Σ. «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία»
  3. Δήλωση – Επιβεβαίωση συμμετοχής Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή»
  4. Δήλωση – Επιβεβαίωση συμμετοχής Π.Μ.Σ. «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές & Ασκούμενους»
  5. Δήλωση – Επιβεβαίωση συμμετοχής Π.Μ.Σ. «Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική»