ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ KICK OFF MEETING SPORT ERASMUS+


Το εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αποκατάστασης θα συμμετάσχει στο “Kick off Meeting” στην δράση SPORT ERASMUS+ και θα εκπροσωπηθεί από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γιοφτσίδου Ασημένια