Συνέδριο 2020


3ο Διεθνές Συνέδριο στη «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμένων Αθλητών και Ασκουμένων»

SHORT PAPERS 2020 4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΟΥ ΔΣ ΛΕΙΔΙΑΤΑ FINAL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ΟΥ ΔΣ ΛΕΙΔΙΑΤΑ

 

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και ώρα 9.30πμ ξεκινά διαδικτυακά τις εργασίες του το 3ο Διεθνές Συνέδριο ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ με προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (επισυνάπτεται το πρόγραμμα).

Σας στέλνουμε τα link σύνδεσης, που όπως θα προσέξετε είναι διαφορετικά για κάθε μέρα του Συνεδρίου (Παρασκευή και Σάββατο).

Με την ευκαιρία, ευχόμαστε να συνεχίσουμε όλες και όλοι να είμαστε γεροί και δημιουργικοί, όπως σε κάθε δράση που έχουμε αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια στο Τμήμα μας!

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής του 3ου ΔΣ ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ

Για την Παρασκευή 6/11/2020
το link για τους Συμμετέχοντες :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU5ZTVkMzYtNDU2NS00ZjdjLWIxMmUtMWI3MDk0MTU5YWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2273a5ddf5-2a8e-4c52-a52c-d12666daa0a4%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Σάββατο 7/11/2020
το link για τους Συμμετέχοντες :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGUzZjRjZjEtM2FkNC00ZWY1LWE5ZWItMzYyMTA2MWViYWQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2273a5ddf5-2a8e-4c52-a52c-d12666daa0a4%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

 

Το ΤΕΦΑΑ,-ΔΠΘ θα πραγματοποιήσει το 3ο Διεθνές Συνέδριο στη «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμένων Αθλητών και Ασκουμένων» ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ στο οποίο θα συμμετέχουν με διαλέξεις και εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες διακεκριμένοι επιστήμονες. Επίσης διαδικτυακά, θα πραγματοποιηθούν εφαρμοσμένα σεμινάρια και  ανακοινώσεις.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ

Οι συμμετέχοντες που θέλουν να εγγραφούν να παρακολουθήσουν το 3ο Διεθνές Συνέδριο στη «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμένων Αθλητών και Ασκουμένων», το οποίο θα γίνει διαδικτυακά και δεν είναι φοιτητές του ΔΠΘ, θα πρέπει να καταθέσουν 20 ευρώ  στον παρακάτω λογαριασμό στην  Τράπεζα Πειραιώς:

GR54 0172 3500 0053 5000 4323 610

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Θα πρέπει να γράφουν Ονοματεπώνυμο & 3ο ΛΕΙΔΙΑΤΑ  στην  κατάθεση.

Στη συνέχεια θα πρέπει να στείλουν τη απόδειξη κατάθεσης και συμπληρωμένη την αίτηση παρακολούθησής Συνεδρίου που θα βρείτε  εδώ στο email leitourgiki@phyed.duth.gr   ώστε να λάβουν το link του Συνεδρίου στο email τους  πριν την έναρξή του. Με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου θα τους αποσταλεί στο email τους  τα Πρακτικά του Συνεδρίου και η βεβαίωση παρακολούθησης τους.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά τα παρακάτω σεμινάρια:

  • Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με «μικρό εξοπλισμό» (Pilates Props: Magic Circle & Mini Ball). Θεωρία & Πράξη (20 ευρώ)
  • FITBALL  -Από το Pilates στα δυναμικά προγράμματα άσκησης (20 ευρώ)
  •  FIFA 11+ Πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών στο ποδόσφαιρο» (όποιος παρακολουθήσει και τα 2 σεμινάρια, αυτό δωρεάν)

Τα σεμινάρια θα γίνουν διαδικτυακά την Κυριακή 8/11/20.

Πρόγραμμα σεμιναρίων:

8/11/20 9.30-11.00: Σχεδιασμός προγραμμάτων λειτουργικής άσκησης με «μικρό εξοπλισμό» (Pilates Props: Magic Circle & Mini Ball) – Θεωρία & Πράξη

8/11/20 11.30-13.00: FITBALL  -Από το Pilates στα λειτουργικά προγράμματα άσκησης – Θεωρία & Πράξη

8/11/20 13.30-15.00: FIFA 11+ Πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών στο ποδόσφαιρο» όποιος παρακολουθήσει τα 2 σεμινάρια, αυτό δωρεάν

Οι συμμετέχοντες που θέλουν να εγγραφούν στα σεμινάρια, τα οποία θα γίνουν διαδικτυακά, θα πρέπει να καταθέσουν 20 ευρώ για κάθε ένα σεμινάριο που θέλουν να παρακολουθήσουν στον παρακάτω λογαριασμό στην  Τράπεζα Πειραιώς:

GR54 0172 3500 0053 5000 4323 610

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Θα πρέπει να γράφουν Ονοματεπώνυμο & 3ο ΛΕΙΔΙΑΤΑ  στην  κατάθεση.

Στη συνέχεια θα πρέπει να στείλουν τη απόδειξη κατάθεσης και συμπληρωμένη την αίτηση παρακολούθησής σεμιναρίου που θα βρείτε εδώ στο email leitourgiki@phyed.duth.gr   ώστε να λάβουν το link του σεμιναρίου στο email τους  πριν την έναρξή του σεμιναρίου. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα τους αποσταλεί στο email τους  το εκπαιδευτικό υλικό και η βεβαίωση παρακολούθησης τους.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου ΛΕΙ.ΔΙΑ.Τ.Α.Α.

___________

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ E-POSTER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ

E_POSTER-ΔΕΙΓΜΑ

GUIDELINES FOR E-PRESENTATIONS

WRITING & SUBMISSION INSTRUCTIONS