Επικοινωνία


Διεύθυνση: 

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.69100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 -39622
Fax: 25310-39623

Email: leitourgiki@phyed.duth.gr