Έναρξη υποβολής αιτήσεων 2023-24


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 στο Π.Μ.Σ. «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους»

του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 

Η Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αριθ. 13/30.06.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ως προς την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους», τα ακόλουθα:

 

α) Tην εισαγωγή 34 φοιτητών στο Πρόγραμμα και

 

β) Την περίοδο υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.:

     

από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR – Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679) 

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους (Αίτηση και Δικαιολογητικά) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος,  https://leidiata.phyed.duth.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής αίτησης.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.