Έναρξη υποβολής αιτήσεων 2022-23


Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.

«Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους»

είναι από Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους (Αίτηση και Δικαιολογητικά) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος,  https://leidiata.phyed.duth.gr/

Οδηγίες υποβολής για την κατάθεση της αίτησης θα δίνονται την περίοδο 1 με 10 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν.