ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣH ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2019-2020


Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων/Εrasmus + του Δ.Π.Θ., στα πλαίσια της δράσης πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus +, προκηρύσσει τρεις (3)  θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς–μεταπτυχιακούς–υποψήφιους διδάκτορες) αλλά και προσφάτως αποφοίτους[1] του Δ.Π.Θ., τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 2 έως 4 μηνών, σε φορείς (π.χ. Επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, διπλωματικές αποστολές κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη και επιπλέον πληροφορίες υπάρχουν επίσης και στη διεύθυνση  http://erasmus.duth.gr/node/16

Επισυνάπτονται:

–         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

–        AITHΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

–        ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ