ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019


Οι εξετάσεις για το μάθημα ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  (Λ101) θα γίνουν στις 9/2/2019 μέσω της πλατφόρμα ECLASS στις 10 πμ.

Οι εξετάσεις για το μάθημα ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (Λ102) θα γίνουν στις  10/2/2019 μέσω της πλατφόρμα ECLASS στις 10 πμ.

Οι εξετάσεις για το μάθημα ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ (Λ103)  θα γίνουν στις  16/2/2019 μέσω της πλατφόρμα ECLASS στις 10 πμ.

Οι εξετάσεις για το μάθημα  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (Λ104) θα γίνουν στις  17/2/2019 μέσω της πλατφόρμα ECLASS στις 10 πμ.