Με μια ματιά


Το ΛΕΙ.ΔΙΑ.Τ.Α.Α. με μια ματιά …

Ποιοι είναι οι στόχοι σου και ποιες οι καθημερινές προκλήσεις σου;

●  Είσαι ειδικός της άσκησης και εργάζεσαι σε χώρους μαζικής άθλησης (π. γυμναστήρια) όπου αντιμετωπίζεις περιστατικά με πόνο ή τραυματισμό ;

●  Είσαι προπονητής που θέλεις να περιορίσεις τραυματισμούς και μυοσκελετικές ενοχλήσεις σε αθλητές και αθλουμένους ;

●  Είσαι προπονητής και έρχεσαι καθημερινά αντιμέτωπος με τραυματίες αθλητές που πρέπει να προπονήσεις με σκοπό την λειτουργική τους επανένταξη ;

●  Είσαι ειδικός της άσκησης που εργάζεσαι ως προσωπικός γυμναστής ;

●  Ή είσαι φυσικοθεραπευτής/ειδικός της υγείας που αντιμετωπίζεις καθημερινά τραυματίες αθλητές και ασκουμένους ή άτομα με χρόνιους μυοσκελετικούς πόνους;

●  Χρειάζεσαι ένα μεταπτυχιακό τίτλο;

Γιατί να κάνεις μεταπτυχιακό;

Πιθανά γνωρίζεις τη θεωρία, εφαρμόζεις ήδη τη λειτουργική άσκηση αλλά χρειάζεσαι μία πιο εξειδικευμένη, επιστημονικά έγκυρη και συνάμα εφαρμοσμένη γνώση.

Σπουδάζοντας μαζί μας πετυχαίνεις την απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου από τον τόπο διαμονής σου ενώ εργάζεσαι,  και γίνεσαι μέλος μιας ευρείας πανεπιστημιακής κοινότητας που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σου. Επιμένουμε στο βασικό στόχο σου: δίνουμε έμφαση στην πράξη, μαθαίνεις δηλαδή πώς να διαχειρίζεσαι προγράμματα άσκησης τραυματισμένων αθλητών και ασκουμένων στο χώρο εργασίας σου.

Γιατί να κάνεις μεταπτυχιακό σε εμάς; Τι το κάνει μοναδικό;

To ΤΕΦΑΑ της Κομοτηνής είναι πρωτοπόρo στη χώρα μας στα μεταπτυχιακά προγράμματα στην επιστήμη της άσκησης πάνω από 20 χρόνια συνεχίζει την πετυχημένη πορεία του με ένα πρόγραμμα που εκπαιδεύει στην πράξη ειδικούς της άσκησης και φυσικοθεραπευτές πώς να εφαρμόζουν τη λειτουργική άσκηση για τη διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων σε αθλητές, ασκουμένους ή εργαζομένους. Με αυτό τον τρόπο θα ακούς για τη λειτουργική άσκηση, θα βλέπεις εφαρμοσμένα παραδείγματά της και παράλληλα θα συμμετέχεις επί τόπου.

Όλα αυτά γίνονται με την καθοδήγηση Καθηγητών πανεπιστημίου:

● που προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία (αθλητίατροι, ορθοπεδικοί γιατροί, φυσικοθεραπευτές, ειδικοί της άσκησης)

●  με πολυετή εμπειρία σε επαγγελματικές αθλητικές ομάδες,

●  με σημαντικό ερευνητικό έργο δημοσιευμένο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παράλληλα

●  με εμπειρία στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

 Περιγραφή του προγράμματος

Το ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που ολοκληρώνεται σε 3 εξάμηνα!

Οι υποχρεώσεις του προγράμματος κατανέμονται ως εξής:

●  8 συνολικά μαθήματα στα δύο πρώτα εξάμηνα που απαιτούν 2 τριήμερα και ένα εξαήμερο ΜΟΝΟ φυσική παρουσία, και με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο: δηλαδή άλλοτε θα είναι διαλέξεις σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες και άλλοτε θα δίνονται διαλέξεις μαγνητοσκοπημένες σε μορφή βίντεο.

●  Στο τελευταίο εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είτε Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας.

●  Με αυτό τον τρόπο θα ακούς για τη λειτουργική άσκηση, θα βλέπεις εφαρμοσμένα παραδείγματά της και θα συμμετέχεις στην πράξη.

Δυνατά σημεία του προγράμματος

Καινοτόμο αντικείμενο και περιεχόμενο:

●  Εισάγει για πρώτη φορά στη χώρα μας τη λειτουργική άσκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών συνδυάζοντας την εντατική φοίτηση με την εκπαίδευση από απόσταση.

●  Δίνει έμφαση από την αρχή του προγράμματος και σε όλη τη διάρκειά του στην εφαρμογή προγραμμάτων λειτουργικής άσκησης σε ασκούμενους, σε τραυματισμένους αθλητές αλλά και σε κατηγορίες εργαζομένων με συνήθη μυοσκελετικά προβλήματα (π.χ υπάλληλοι γραφείου).

●  Δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο της επιλογής είτε να εκπαιδευτεί περισσότερο σε επαγγελματικό περιβάλλον της επιλογής του (μέσω της πρακτικής άσκησης) είτε να μυηθεί σε μεθόδους έρευνας και να εμβαθύνει ερευνητικά μέσω εκπόνησης επιστημονικής διατριβής.

●  Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών, οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι υπόκεινται σ’ ένα διαρκές σύστημα αξιολόγησης και συνεργάζονται στη διδασκαλία και την έρευνα με αξιολογημένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οργανωτικά η καινοτομία του οφείλεται στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

●  Συνδέει άμεσα τα ερευνητικά δεδομένα με την εφαρμογή τους στους χώρους της άσκησης, παρουσιάζοντας στους υποψηφίους τα καινούρια δεδομένα σε δύο οργανωμένες επιστημονικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή Καθηγητών και ερευνητών από τον Ελληνικό και το Διεθνή χώρο. Τις εκδηλώσεις αυτές έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ο υποψήφιος στη διάρκεια της θητείας του αλλά και μετά τη λήξη αυτής και να παρουσιάζει και ο ίδιος τα δικά του ερευνητικά δεδομένα ολοκληρώνοντας τον κύκλο της γνώσης.

●  Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ένα πλήθος επιστημονικών εντύπων και ηλεκτρονικών πηγών βιβλιογραφίας, από εργαστηριακά μαθήματα και ένα άρτιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές από περιοχές εκτός πανεπιστημίου.

●  Είναι εντατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που απαιτεί: υλοποίηση υποχρεώσεων 8 μαθημάτων σε ένα ακαδημαϊκό έτος και ένα εξάμηνο πρακτικής εφαρμογής ή επιστημονικής διατριβής (επιλογή υποψηφίου).

●  Οι υποψήφιοι του προγράμματος έχουν την επιλογή α) να προσαρμόσουν ένα μέρος της φοίτησης σε χρονικές περιόδους που ταιριάζουν στο πρόγραμμά τους β) να παρακολουθούν μαθήματα και να υλοποιούν δράσεις (πρακτική άσκηση ή επιστημονική διατριβή) από τον τόπο διαμονής τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο Ίδρυμα διεξαγωγής του προγράμματος .

Διάρκεια σπουδών, χρονοδιάγραμμα και κόστος φοίτησης

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτούνται τρία (3) τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης (Α΄, Β΄ και Γ΄) . Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει ο φοιτητής να έχει συγκεντρώσει τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες από τα μαθήματα και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διατριβή ή τη Πρακτική Άσκηση.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά, θα πραγματοποιούνται με εντατική φοίτηση, με τις μεθόδους διδασκαλίας δια ζώσης  (65% των διαλέξεων) και εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών εκπαίδευσης (35% των διαλέξεων).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται με τη λήξη του Γ εξαμήνου σπουδών (εφόσον έχουν περατωθεί όλες τις υποχρεώσεις φοίτησης στο Π.Μ.Σ.).

Ο  μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο τριπλάσιο διάστημα της προβλεπόμενης του  Π.Μ.Σ. χρονικής διάρκειας.

Η οικονομική συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (2.550 €) για το σύνολο του προγράμματος σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, με την 1η δόση να καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος 4485/2017 (άρθρο 35 παρ.2).

Διδασκαλία μαθημάτων για το Α΄ Εξάμηνο

1 – 2 διάλεξη Μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (σύγχρονη επικοινωνία ή βίντεο ή ασύγχρονες διαλέξεις)
3 – 11 διάλεξη Δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων (2 τριήμερα εντατικής φοίτησης) (Νοέμβριος/ Ιανουάριος)
12 – 13 διάλεξη Μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (σύγχρονη επικοινωνία ή βίντεο ή ασύγχρονες διαλέξεις)

Διδασκαλία μαθημάτων για το Β΄ Εξάμηνο

1 – 2 διάλεξη Μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (σύγχρονη επικοινωνία ή βίντεο ή ασύγχρονες διαλέξεις)
3 – 11 διάλεξη Δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων (έξι μέρες εντατικής φοίτησης) (Μάρτιος ή Απρίλιος)
12 – 13 διάλεξη Μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (σύγχρονη επικοινωνία ή βίντεο ή ασύγχρονες διαλέξεις)

 Διδασκαλία μαθημάτων για το Β΄ Εξάμηνο

Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης  ή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) σε τόπο επιλογής του/ης φοιτητή /τριας

Μαθήματα *

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Σύνδρομα υπέρχρησης και δυσλειτουργίες της  Σπονδυλικής στήλης

Μέσα και τεχνικές  στη λειτουργική άσκηση

Τραυματισμοί αθλητών και ασκουμένων

Μετρήσεις & αξιολόγηση στην λειτουργική επανένταξη

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εξατομικευμένη άσκηση φυσικής κατάσταση

Σχεδιασμός προγραμμάτων πρόληψης και λειτουργικής επανένταξης

Επικοινωνία και Συμβουλευτική στον τραυματία

Εμβιομηχανική των τραυματισμών

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρακτική Άσκηση  ή Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)

*  Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.