Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ


Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«PILATES -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» από τον Σεπτέμβριο 2021 έως τον Ιούνιο 2022.

Το Pilates είναι μία πολύ αποτελεσματική μέθοδος εκγύμνασης, η οποία δημιουργήθηκε περίπου έναν αιώνα πριν από τον Jojeph Pilates και έκτοτε εξελίσσεται διαρκώς. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα στο γυμναστήριο και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με το βάρος του σώματος, είτε με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού. Οι εφαρμογές του είναι ποικίλες καθώς εφαρμόζεται τόσο σε υγιείς ασκούμενους-ες με στόχο τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, όσο και σε ανθρώπους που το παρακολουθούν κατόπιν ιατρικής σύστασης για τη λειτουργική διαχείριση ποικίλων μυοσκελετικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, αρκετές ασκήσεις της μεθόδου, με τις κατάλληλες τροποποίησεις και προσαρμογές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Ως εκ τούτου, ο ειδικός της άσκησης θα πρέπει να είναι σε θέση όχι μόνο να επιλέγει τις κατάλληλες ασκήσεις της «αυθεντικής μεθόδου» ανάλογα με τους στόχους του, αλλά αξιοποιώντας τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα να τις τροποποιεί και να τις εξελίσσει ανά περίπτωση και με βάση την αρχή της εξατομίκευσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοκόλλων άσκησης βασισμένων στη μέθοδο Pilates, στο έδαφος, με μικρό εξοπλισμό (Mat & Props), και στα μηχανήματα (Reformer, Cadillac, Wunda Chair, Barrel, Spine Corrector) με στόχο την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης, την πρόληψη και τη λειτουργική διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων (Clinical Pilates) και τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης (Athletic Pilates).

Η αναγκαιότητα του προγράμματος προκύπτει από την έλλειψη αντίστοιχων εκπαιδευτικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων σε μια μέθοδο εκγύμνασης που χρησιμοποιείται ευρέως στα πεδία της μαζικής άσκησης και της εξατομικευμένης προπόνησης. Η καινοτομία του συνίσταται στον συνδυασμό της ολοκληρωμένης διδασκαλίας της αυθεντικής μεθόδου και στη διεύρυνσή της μέσω των πλέον σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων που παράγονται μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 4 ενότητες, έχει συνολική διάρκεια 9 μήνες και συνολικό φόρτο εργασίας 438 ώρες και αντιστοιχεί σε 15 ECTS**. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει είτε όλο το πρόγραμμα ενιαία είτε να επιλέξει κάποιες από τις ενότητές του. Οι ενότητες είναι οι εξής:

 

1η ενότητα:

Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό)

Pilates instructor LEVEL I (Mat & Props)

2η ενότητα:

Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda Chair, Barrel)

Pilates instructor LEVEL II (Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda Chair, Barrel)

3η ενότητα:

Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII (για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων)

Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates)

4η  ενότητα:

Μέθοδος Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό)

Για την ιστοσελίδα του προγράμματος πάτησε ΕΔΩ

Για υποβολή αίτησης πάτησε  ΕΔΩ