Προηγούμενες δράσεις


 

Επιμορφωτικό Τριήμερο Σεμινάριο: Πρόληψη και διαχείριση τραυματισμών στο ποδόσφαιρο.  Μάλλιου Π., Μπενέκα Α., Γιοφτσίδου Α., Αθλητική Ένωση Ομόνοιας, Λευκωσία, Κύπρος, 12-14 Οκτωβρίου 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο FIFA 11+   Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π. Αθλητική Ένωση Ομόνοιας, Λευκωσία, Κύπρος, 13 Οκτωβρίου 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο FIFA 11+ Γιοφτσίδου Α., Παριωτάκης Π. ΕΠΣ Χανιών, 2 Ιουνίου 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Θεραπευτική Άσκηση στο Νερό. Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π. 26ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμου ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνή 18-20 Μαϊου 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Εφαρμογή προγράμματος άσκησης για πόνο στον αυχένα και την άνω ράχη σε υπαλλήλους γραφείου. Μπενέκα Α. 26ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμου ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνή 18-20 Μαϊου 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Αυτοεφαρμοζόμενης μυοπεριτονιακής αναχαίτισης με Foam Rollers. Από τη Θεωρία στην Αυτο-εφαρμογή. Μάλλιου Π. 26ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμου ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνή 18-20 Μαϊου 2018

 

FIFA 11+ Traning Course.  Gioftsidou A., Milionis G. Croatian Football UEFA PRO, Zagreb, Croatia, 20 April 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο FIFA 11+ Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π., Αρσενης Σ. 25ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμου ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνή 19-21 Μαϊου 2017

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Άσκηση τύπου Pilates Μάλλιου Π. 24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμου ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνή  Μαϊος 2016

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο FIFA 11+   Γιοφτσίδου Α.  Αθλητιατρικό Συνέδριο Ανόρθωσις Αμμοχώστου, Λάρνακα, Κύπρος, 25-26 Μαρτίου 2017

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο FIFA 11+  Γιοφτσίδου Α. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής & Αθλητιατρικής στο Ποδόσφαιρο, 22-24 Απριλίου 2016, Λιτόχωρο Πιερίας

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναφορικά με την πρόληψη τραυματισμών στο ποδόσφαιρο της ECOSEPReturn and Play “11+ Ways to Educate and Play”  Tsapralis K., Gioftsidou A. 25th International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology Football Medicine Strategies Return to Play, 9th – 11th April 2016, London, UK

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναφορικά με την πρόληψη τραυματισμών στο ποδόσφαιροFIFA 11+”, και την έναρξη προώθησης του FIFA 11+  στην Ελλάδα “FIFA 11+ A NEW FRONTIER”  Gioftsidou A. 24th International Conference on Sports rehabilitation and Traumatology. Football Medicine Strategies for Player Care, 11-12 April 2015, London, UK

FIFA 11+ welcome to Greece! Bologna 2015

Presentation of THEWS at Henkel company on 27th of June 2016 (140 employees) at the HR Department.

 

Presentation of THEWS project and multimedia application at IDEC S.A, at 05/07/16

 

Presentation of THEWS project and multimedia application at APOLLON S.A Insurance company at 06/07/16

 

Presentation of THEWS project and multimedia application at APIVITA HELLAS, at 06/09/16

 

Presentation of THEWS project and multimedia application at KPMG Advisors ΑΕ, at 28/09/16

 

Presentation of THEWS project and multimedia application at AXA Insurance company, at 06/10/16