Λειτουργία ΠΜΣ- ΦΕΚ- Κανονισμοί


ΦΕΚ-2023 Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΦΕΚ Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΦΕΚ ΛΕΙΔΑΤΑΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΦΕΚ ΛΕΙΔΑΤΑΑ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΛΕΔΙΑΤΑΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ    

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΤΗΤΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ